• Mô tả

Mô tả

Sơn phủ Epoxy KCC Urethane UT6581​: Là loại sơn epxoy chống thấm gốc Polyurethane dùng để chống thấm cho các sàn bê tông, nền nhà xưởng và các bề mặt tường nhà, tường hàng rào…

Đặc tính kỹ thuật của sơn phủ Epoxy KCC Urethane UT6581

Màu săc: Đen, trắng, vàng và các màu sắc khác có sẵn theo yêu cầu​

Thời gian khô chạm tay: ở nhiệt độ 5 ℃ / 41 ℉ là 10 giờ, ở 20 ℃ / 68 ℉ là 5 giờ và ở 30 ℃ / 86 ℉ là 3 giờ

Thời gian khô đóng rắn: ở nhiệt độ 5 ℃ / 41 ℉ là 48 giờ, ở 20 ℃ / 68 ℉ là 24 giờ và ở 30 ℃ / 86 ℉ là 18 giờ

Thời gian khô hoàn toàn: ở nhiệt độ 5 ℃ / 41 ℉ là 10 ngày, ở 20 ℃ / 68 ℉ là 5 ngày và ở 30 ℃ / 86 ℉ là 3 ngày

Hàm lượng chất rắn: trên 94%

Độ phủ lý thuyết: 1 lít Sơn phủ Epoxy KCC Urethane UT6581 sơn được khoảng 10m2 với độ dày bề mặt khi khô là 50 microns trên bề mặt láng mịn

Điểm chớp cháy: 27 ℃ / 80,6 ℉

Thời gian sống của Sơn phủ Epoxy KCC Urethane UT6581​ sau khi pha trộn: ở nhiệt độ 5 ℃ / 41 ℉ là 50 phút, ở 20 ℃ / 68 ℉ là 30 phút và ở 30 ℃ / 86 ℉ là 20 phút

Quy cách đóng gói: 16L/ Bộ,trong đó Phần sơn (A) là 12L và chất đóng rắn (B) là  4L