• Mô tả

Mô tả

Sơn phủ KCC Urethane UT5789

Đóng gói: Thùng 12,6 Lít