• Mô tả

Mô tả

Dung môi Epoxy KCC giàu kẽm 053

Đóng gói: Thùng 20 Lít