Sơn phủ Epoxy Kcc trong nhà-ngoài trời ET5740
  • Mô tả

Mô tả

Sơn phủ Epoxy Kcc trong nhà-ngoài trời ET5740Là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có khả năng chống lại sự ăn mòn của nước biển, các loại dầu kể cả dầu thực vật, dầu động vật gây ra cho bề mặt kim loại, sắt thép. Sơn epoxy KCC kết cấu thép dùng được cho cả trong và ngoài nhà.

Tính chất vật lý sơn phủ epoxy kết cấu thép và kim loại KCC ET5740

  • Bề mặt sơn: Bóng mờ
  • Màu sắc: Trắng (1000), Green (4440), Xám (1128), Black (1999)
  • Thời gian khô bề mặt
Nhiệt độ 5 ºC/ 41 ºF 20 ºC/ 68 ºF 30 ºC/ 86 ºF
Thời gian khô chạm tay 10 giờ 3 giờ 2 giờ
Thời gian khô đóng rắn 48 giờ 24 giờ 20 giờ
  • Lưu ý: Thời gian khô thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: độ dày màng sơn, thông gió và điều kiện khi thi công.
  • ​Hàm lượng chất rắn: 60%
  • Độ phủ lý thuyết: 1 lít Sơn phủ Epoxy Kcc trong nhà-ngoài trời ET5740 sơn được 10m2 với độ dày màng sơn khi khô là 100 micron trên bề mặt láng mịn
  • Đóng gói: Theo bộ 16L/Bộ trong đó thành phàn A (phần sơn) là 10.7L và thành phần B (chất đóng rắn) là 5.3L​