Sơn nội thất KCC lau chùi vượt trội, kháng khuẩn Vinyl Fresh