Mastic Kova tường KL-5 trong nhà xưởng

Mastic Kova tường KL-5 trong nhà xưởng

5 Kg
  • Mô tả

Mô tả

Mastic Kova tường KL-5 trong nhà xưởng

Đóng gói: Thùng 5 Kg