• Mô tả

Mô tả

Dung môi KCC 078S 

Đóng gói: Thùng 20 Lít