Sơn nội thất cao cấp bóng ngọc trai, kháng khuẩn Vinyl Glow