DỰ ÁN: XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC TP.HCM – TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM

Tên công trình : Công ty Điện Lực Thủ Thiêm

Địa điểm : Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

Hạng mục : Sơn Giao Thông Joway

Năm thực hiện : 2013

                                                             Kẻ vạch chuẩn

                                                 Dán keo tạo vạch

                                         Lăn sơn vạch giao thông(2 lớp)

                                 Hoàn thiện sơn vạch cho bãi đổ xe