• Mô tả

Mô tả

Bột trét ngoài nhà KCC

Đóng gói: Bao 40 Kg