SƠN CHỊU NHIỆT KCC

OT407-9180 Sơn chịu nhiệt kcc 200ºC-Bac 20.0 L
QT606-1999 Black Sơn chịu nhiệt KCC 600ºC-Đen 18.0 L
QT606-1999 Black Sơn chịu nhiệt KCC 600ºC-Đen 4.0 L
QT606-9180 Silver Sơn chịu nhiệt KCC 600ºC-Bạc 18.0 L
QT606-9180 Silver Sơn chịu nhiệt KCC 600ºC-Bạc 4.0 L
Thinner 002 Dung môi cho Alkyd (súng phun) 20.00 L

+Dùng sơn lót Chịu nhiệt 200 độ ,400 độ ,600 độ

+Sơn Phủ chịu nhiệt kcc có 2 loại :(nồi hơi ,bô xe máy ,bếp ga,…)

–Chịu nhiệt 600 độ kcc lên tới 1000 độ

–Chịu nhiệt 200 độ kcc

+Dung môi 002 : chất pha loãng sơn chịu nhiệt giúp tăng độ bóng và loãng sơn ra dễ thi công.
— 1 lon sơn chịu nhiệt 4lit thì dùng: 1 lít dung môi(quét) ,2 lít dung môi (Phun)