Sơn nước nội thất Rainbow gốc dầu bóng mờ 405 4Lít

Liên hệ

4 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn nước nội thất Rainbow gốc dầu bóng mờ 405: có các màu 606, 608, 609, màu da cam 623, màu da cam 664, màu đỏ 625, màu vàng 618, 619

Đóng gói: Thùng 4 Lít