Sơn nung Rainbow (Baking Thinner) 1112 4Lít

Liên hệ

4 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn nung Rainbow (Baking Thinner) 1112: là chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp

Đóng gói: Thùng 4 Lít