Sơn nung Rainbow (Baking Enamel) 1106 trong suốt 4Lít

Liên hệ

4 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn nung Rainbow (Baking Enamel) 1106: là loại sơn nung trong suốt có nguồn gốc nhựa Alkyd ít dầu và nhựa melamine kết hợp với chất màu trong suốt.

Đóng gói: Thùng 4 Lít