Sơn nền epoxy Nanpao 916W

Liên hệ

18 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn nền epoxy Nanpao 916W: là epoxy gốc nước 2 thành phần không có mùi hôi, chống mài mòn, lực nén, hóa chất, thích hợp với nhà máy hóa chất.

Sơn epoxy gốc nước

Đóng gói: Thùng 18 Lít