Sơn lót Epoxy Rainbow 1007 4Lít

Liên hệ

4 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn lót Epoxy Rainbow 1007: là loại sơn lót epoxy Red Lead mới (EP-01)

Đóng gói: Thùng 4 Lít