Sơn lót Epoxy Jotun Jotafloor Sealer

Liên hệ

20 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn lót Epoxy Jotun Jotafloor Sealer: là loại sơn lót 2 thành phần được thiết kế đặc biệt nhằm nâng cao khả năng bám dính giữa các sản phẩm Jotafloor và bề mặt bê tông. Có thể sơn trực tiếp lên bề mặt bê tông mới đổ (green concrete) cho phép qúa trình đóng rắn bê tông nhanh hơn

Đóng gói: Thùng 20 Lít