Sơn lót đường Seamaster RV22 5Lít

Liên hệ

5 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn lót đường Seamaster RV22được sử dụng như một lọai sơn lót cho sơn đường dạng nóng chảy có độ nhớt thấp nên làm tăng khả năng thẩm thấu với tất cả các bề mặt đường cũng như làm tăng độ bám dính với các chất nền

Đóng gói: Lon 5 Lít