Sơn Epoxy Rainbow 1061H 18Lít

Liên hệ

18 Lít
  • Mô tả

Mô tả

Sơn Epoxy Rainbow 1061H: là loại sơn epoxy với thành phần chất rắn cao, màu 36,32. Mỗi màu giá khác nhau

Đóng gói: Thùng 18 Lít