Cọ Sơn Cán Gỗ 2.5 INCH

Liên hệ

KÍCH THƯỚC: 6.3 cm
CODE: TCW13
* ỨNG DỤNGCọ sơn cán gỗ dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni

Xin Lỗi, Không định dạng được đơn vị tính
  • Mô tả

Mô tả

Cọ Sơn Cán Gỗ 2.5 INCH

KÍCH THƯỚC: 6.3 cm
CODE: TCW13
* ỨNG DỤNGCọ sơn cán gỗ dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni
ĐẶC TÍNH: Lông đầu cọ mềm, hút sơn tốt, thả sơn đều