Cọ Sơn 3 INCH

Liên hệ

* KÍCH THƯỚC: 7.5 cm
* CODE: TCB14
ỨNG DỤNG: Dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni

Xin Lỗi, Không định dạng được đơn vị tính
  • Mô tả

Mô tả

Cọ Sơn 3 INCH

* KÍCH THƯỚC: 7.5 cm
* CODE: TCB14
ỨNG DỤNG: Dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni
ĐẶC TÍNH: Lông đầu cọ mềm, hút sơn tốt, thả sơn đều