Cọ Lăn Sơn Dầu Mini

Liên hệ

KÍCH THƯỚC: 3 cm, 6 cm, 10 cm
* CODE: TCM11 – TCM12 – TCM13
ỨNG DỤNGCọ lăn sơn dầu MiNi sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp

Xin Lỗi, Không định dạng được đơn vị tính
  • Mô tả

Mô tả

Cọ Lăn Sơn Dầu Mini

KÍCH THƯỚC: 3 cm, 6 cm, 10 cm
* CODE: TCM11 – TCM12 – TCM13
ỨNG DỤNGCọ lăn sơn dầu MiNi sử dụng cho loại sơn dầu và keo tổng hợp
* ĐẶC TÍNH:
– Thay thế cọ sơn
– Rút ngắn thời gian
– Lăn chỉ