SƠN DẦU (Alkyd) KCC

QD ANTICORROSION PRIMER-ENAMEL Sơn lót chống rỉ đỏ 18.00 L
MP120 Sơn lót chống rỉ xám 18.00 L
LT313 Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn 18.00 L
LT313 – yellow ,red ,orange Sơn dầu Alkyd-Màu đặc biệt 18.00 L
002 Dung môi 20.00 L

Đây là quá trình dùng sơn dầu kcc :

+Dùng sơn lót chống rỉ đỏ (xám) kcc đóng gói 18lit/ 1 lớp/180 mét vuông

+sau 3 tiếng sau dùng sơn Phủ alkyd LT313 đóng gói 18lit/ 2 lớp/80-90 mét vuông

+Dung môi 002 : dành cho lót 2lit ,dành cho phủ 4lit (quét) ,dành cho lót 4lit ,dành cho phủ LT313 Là 8lit (Phun)