SƠN APT

Từng trải qua những khó khăn và nỗ lực không ngừng phát triển, hãng sơn APT đã nỗ lực không ngừng để có được những thành công nhất định tại thị trường trong nước, hoàn thành nhiều dự án bất động sản lớn và nhỏ khác. Được sự tin tưởng từ đó, sơn APT Việt Nam đầu tư nhiều vào nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy sản xuất, nghiên cứu những dòng sản phẩm mới, tạo ra giải pháp cho ngành công nghiệp và ngành xây dựng.